ENTRÈ

FREEZIT AB är ett företag i Kallhäll, 2 mil norr om Stockholm,  som tillverkar och säljer Kolsyreis / Torr-is i Pelletsform för blästring och nedfrysning / köldtransporter / party.

Pages: 1 2