TERMOFOTOGRAFERING

Med början 2011/12 kommer vi även kunna erbjuda Termografering(värmekamera).

Genom att använda TERMOFOTOGRAFERING kan oplanerade driftstopp och onödiga kostnader minimeras. Med hjälp av denna teknik kan vi hitta fel i utrustningen utan driftavbrott. Detta är ett mycket effektivt hjälpmedel vid uppföljningar av olika anläggningar som t.ex. Elanläggningar – vid exempelvis centraler, styrskåp och kopplingscentraler. Process- och mekaniska utrustningar – vid exempelvis kontroll av pumpar, motorer, fläktar och hydraulik. Vi använder oss av den senaste tekniken i form av industriella värmekameror.

Termografi av byggnader, BYGGTERMOGRAFI, är ett snabbt och effektivt sätt att hitta värmeläckage, köldbryggor och otätaväggar.  Går även att använda till att lokalisera fuktskador och mögel eller där det kan finnas risk för att mögel ska uppträda. Hitta värmeslingor eller varmvattenledningar i väggar/tak och golv.

Vi är nu Certifierade Level 1 Thermographer och har genomgått extra utbildning i Byggtermografi.

Kontakta Steven Ströberg för mer information.

0708210447

freezit.steven@telia.com

Vill du veta med om hur vi jobbar? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med termofotografering.